Logotip MÉS QUE PARAULES

Milloram el dia a dia de les persones del municipi de Pollença

Salut

El nou PAC de Pollença i la Unitat Bàsica de Salut del Moll seran una realitat.
Fomentarem el benefici de la salut mental i sexe afectiva.

Medi Ambient

La Badia requereix recuperar la qualitat. Impulsarem un ús racional de l’aigua i la sembra d’arbres per a un poble verd.

Espais públics

Un municipi net serà la nostra prioritat. Intensificarem el manteniment de voravies, places i parcs infantils. 

Educació i cultura

Gratuïtat 0-3 anys i escoleta a Pollença per facilitar la conciliació.
Oferirem el servei de biblioteca per a l’estudi 24h. Enfortirem el teixit associatiu, la interculturalitat i la igualtat de gènere.

Habitatge i urbanisme

La gent ha de poder viure al seu poble.
Potenciarem la construcció d’habitatge públic, mesures de bonificació de l’IBI en favor del lloguer d’habitatge habitual.
Agilitzarem els tràmits urbanístics i millorarem els senyals del municipi.

Comerç i turisme

Volem un municipi viu tot l’any. Afavorirem l‘obertura els mesos d’hivern i promourem la reducció de consum d’energia, residus i aigua en empreses turístiques.

Infraestructures i serveis

La rehabilitació d’edificis públics és una necessitat. Definirem els usos per cobrir les demandes administratives, culturals i socials del municipi. Facilitarem l’accés de la ciutadania a la seu electrònica i l’atenció al ciutadà.

Patrimoni històric

La bellesa del nostre poble s’ha de preservar. Aprovarem el Catàleg de Patrimoni per a frenar la pèrdua d’encant i executarem un pla de senyalització de rutes històriques.

Mobilitat

Les persones gaudiran de més espais. Realitzarem un pla de mobilitat que fomenti la circulació dels vianants i l’ús dels vehicles no motoritzats, amb recorreguts segurs a les escoles.

Joventut

L’oci i la mobilitat dels joves a les festes ha de ser segura. Posarem transport d’ús col·lectiu en esdeveniments multitudinaris. Potenciarem llocs de trobada i reunió autogestionats amb garanties de seguretat i cohesió social.